Acting

Improvisatie en humor op de werkvloer versterken de onderlinge relaties, verhogen de creativiteit en ontmijnen conflictsituaties in teams.

De animatie op evenementen zoals een filiaalopening of een viering, een teambuilding die leidt tot de versterking van het inlevingsvermogen en de verhoging van het humorquotiënt van het team en van de leden ervan, een bezoek van een mystery guest om de alertheid en de zelfevaluatie van medewerkers een boost te geven ... even zoveel kansen waar onze professionele acteurs een duidelijke meerwaarde kunnen bieden.

Wilt u uw eigen improvisatietalenten en die van uw team op een kwaliteitsvolle manier versterken?

Ook dan kan u bij Ipse bvba terecht voor een training in inlevingsvermogen en humorcompetentie.