Consultancy Overheidsbedrijven

We trekken graag tijd uit om met u na te gaan of en op welke manier aspecten van crisis- en conflictbeheersing, communicatiebeheer of diversiteitsmanagement efficiënter kunnen aangepakt worden. We zoeken in overleg naar de krachtigste wijze om de praktische implementatie van nieuwe inzichten te realiseren.

Op elk moment stellen we ons de vraag hoe we een consultancytraject het best kunnen laten aansluiten op de behoeften en de kenmerken van uw team of bedrijf.

 

U kunt ook bij Ipse terecht voor kwaliteitsvolle 1 op 1 coachingstrajecten met als centrale thema's inspirerende teamcommunicatie, assertieve communicatie, stress en draagkracht, problematisch middelengebruik enz. Mail ons voor een verkennend gesprek.