Bedrijven en instellingen, scholen en instituten worden uitgedaagd om onophoudelijk te evolueren en continu te innoveren. De experts van Ipse bvba ondersteunen deze dynamiek met diepgaande contextgerichte trainingen en kwaliteitsvolle professionele consultancy. Zowel een training als een consult kunnen afzonderlijk aangevraagd worden. De combinatie van beide kan in sommige gevallen een sterke meerwaarde betekenen. We overleggen graag met u om tot de best geschikte vorm van ondersteuning voor uw bedrijf of school te komen.

We versterken en optimaliseren interne professionalisering op het vlak van communicatie, diversiteitsmanagement, veiligheid, conflicthantering, (ped)agogiek en didactiek. Bij elk initiatief krijgen preventie, reactie én herstel de nodige aandacht. We vertrekken hiervoor van eigen kracht, talent en competentie van leidinggevenden, teams en individuen.

Het belang van improvisatie en humor op de werkvloer wordt al te vaak onderschat. De animatie op evenementen, een verrassende teambuilding, een bezoek van een mystery guest ... zijn even zoveel kansen waar onze professionele acteurs een duidelijke meerwaarde kunnen bieden. Zelfs voor het versterken van uw eigen improvisatietalenten kan u bij ons terecht.